Thứ ba, 30/11/2021 - 03:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phù Đổng
2
Môn : Toán
Khối : Khối 9
Giáo viên : Phạm Văn Khương
Trường : THCS Phù Đổng
4
Lê Thị Xuân Đào THCS Phù Đổng
4
Môn : Tiếng Anh
Khối : Khối 9
Giáo viên : Lê Thị Xuân Đào
Trường : THCS Phù Đổng
2
Nguyễn Văn Đạt THCS Phù Đổng
2
Môn : Vật lí
Khối : Khối 9
Giáo viên : Nguyễn Văn Đạt
Trường : THCS Phù Đổng
2
Môn : Tin học
Khối : Khối 9
Giáo viên : Phan Quốc Anh
Trường : THCS Phù Đổng